Persoane interesate

miercuri, 5 octombrie 2011

Breughel si Musée des Beaux Arts


Fall of Icarus (Caderea lui Icar) de Peter Breughel 
Musée des Beaux Arts (Muzeul de arte frumoase) - W.H. Auden
 

About suffering they were never wrong,
The Old Masters; how well, they understood
Its human position; how it takes place
While someone else is eating or opening a window or just walking dully along;
How, when the aged are reverently, passionately waiting
For the miraculous birth, there always must be
Children who did not specially want it to happen, skating
On a pond at the edge of the wood:
They never forgot
That even the dreadful martyrdom must run its course
Anyhow in a corner, some untidy spot
Where the dogs go on with their doggy life and the torturer's horse
Scratches its innocent behind on a tree.
In Breughel's Icarus, for instance: how everything turns away
Quite leisurely from the disaster; the ploughman may
Have heard the splash, the forsaken cry,
But for him it was not an important failure; the sun shone
As it had to on the white legs disappearing into the green
Water; and the expensive delicate ship that must have seen
Something amazing, a boy falling out of the sky,
had somewhere to get to and sailed calmly on.
Despre suferinţă nu au greşit niciodată,
Vechii Maeștri; cât de bine, au înţeles aceștia
Poziţia sa umană; modul în care aceasta are loc
În timp ce altcineva mănâncă sau deschide o fereastră sau merge pur și simplu pe jos;
Cum, atunci când cei în vârstă așteaptă cu evlavie, cu pasiune
Naşterea miraculoasă, întotdeauna trebuie existe
Copii care nu au vrut în mod special să se întâmple, patinând
Pe un iaz de la marginea pădurii:
Ei nu a uitat niciodată că
Chiar și martiriul îngrozitor trebuie să-şi urmeze cursul
Oricum într-un colţ, un loc neîngrijit
Unde câinii își continuă viața lor căţeluş şi calul torţionarului
Își scarpină spatele nevinovat de un copac.
În Icarul lui Breughel, de exemplu: modul în care totul se întoarce
Destul de calm dinspre dezastru; poate că plugarul
A auzit un plescăit, strigătul părăsit,
Dar pentru el nu a fost un eșec important; soarele strălucea
Așa cum trebuia pe picioarele albe care dispăreau în apa
Verde; şi nava scumpă și delicată care trebuie să fi văzut
Ceva uimitor, un băiat căzând din cer,
trebuia să ajungă undeva și a plutit calm mai departe.

(Traducerea mea)
Tabloul e superb, o interpretare interesantă a mitului lui Icar și mi-a plăcut comentariul poetic, o apropiere a artelor care mă făscinează.
Dacă vă place Breughel, poate revin cu un post cu mai multe picturi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu